Stormbergs kombinasjon av butikk, samfunnsengasjement og kundekontakt. En norsk kommunikasjonssuksess.

Innledning.

Da jeg skulle gjøre meg ferdig med tidligere kurs ved Høyskolen Kristiania, trengte jeg gode norske case bedrifter. Jeg valgte Stormberg, turtøyprodusenten fra Kristiansand. Stormberg er en moderne bedrift i flere henseender. De har klart å lage en troverdig kombinasjon av lønnsomhet og sosialt entreprenørskap, som til sammen har gitt dem unike muligheter til å nå et bredt marked med et utvidet budskap, der merkevaren og produktene er utgangspunkt for engasjement i en rekke samfunnstemaer, som er både aktuelle, vanskelige og påtrengende. Men Stormberg har løst oppgaven på en måte som har gjort dem til vinnere i markedskommunikasjon og omdømme. De har samlet sin visjon, produksjon og kommunikasjon til en helhetlig markedssuksess, der alle deler virker sammen og skaper synergieffekter i mangfold. Eller nettverkseffekter, om man vil.

Litt om bedriftsbakgrunnen.

Stormberg er en heleid familiebedrift, ledet og grunnlagt av sørlendingen Steinar Olsen. Hans bakgrunn er en blanding av kommers og politikk, fra tidlig ungdom av. Stormberg ble startet på ruinene av tidligere butikkdrift. Han ble nesten  ilagt konkurskarantene. Med sin bakgrunn som sosialpolitiker hadde han erfart hvorledes noen utelukkes fra viktige arenaer i samfunnet. Stigmatiserte grupper utestenges for alltid, på tross av uttalte ønsker om likebehandling og demokratiske samfunnsverdier. I Stormberg har mange av dem fått håpet og troen på livet tilbake med en meningsfull tilværelse som stødig arbeidskraft.

Steinar Olsen har partibakgrunn fra Høyre, med en sterk verdioverbevisning og tro på enkeltmenneskets evner til å styre og endre sin skjebne. Dessuten likesinnede medarbeidere og et enormt kontaktnettverk.

Stormberg fikk en  unik verdidreining fra begynnelsen av. Den har hele tiden vært styrt av en ledelse med personlig engasjement, og evne til kommunisere i henhold til hva de tror på. Den ekstremt brede kontaktflaten har gitt et mangfoldig feedback, som de så hele tiden har omsatt i bedre markedsoppfølging. Mer aktualitet i form av flere emner å knytte driften av merkevaren til. Rundt de fire verdiene, inkludering, bærekraft, mot og ærlighet har de skapt en vinnermerkevare  innen en bransje med til dels frynsete rykte. De har bygd bedriften rundt samfunnsintegrering, omfattende miljøhensyn og turglede for alle. Troen på at felles innsats nytter. Jo flere som bidrar, jo lenger kommer vi mot felles mål, og desto sikrere blir vårt verdigrunnlag.

Stormberg startet opp parallelt med internetts fremvekst, og så tidlig mulighetene den bød på. Nærhet til kunden i dialog og samarbeid for å formidle og innfri markedsløfter, har vært viktig hele tiden. Men det er først med tilgangen til alle nye kommunikasjonsfora at de har skapt sin websuksess.

Frem til 2006 brukte de bare forhandlere, og var avhengig av å bygge sin kommunikasjon gjennom detaljistleddet og vanlig massekommunikasjon i form av reklame. I 2006 åpnet de sin første konceptstore. I dag er det 51 av dem. De fikk bredere kontakt til kundeleddet. I 2008 startet de opp sin nettbutikk. Det gav et helt nytt kommunikasjonsgrensesnitt mot markedene. De klarte å bli kåret til årets nettbutikk både i 2010 og 2013. Det har dessuten etablert seg med nettbutikk både i Sverige og Finland. Den er i dag integrert med den norske delen, og kan nås via to flaggikoner øverst til høyre på førstesiden

Stormberg er i dag en sterkt digitalisert bedrift med en anerkjent ebutikk, og rundt denne har de bygget en enestående markedskommunikasjon. De er tilstede på de fleste sosiale medier, har en populær blogg og er meget flittige brukere av epostmarkedsføring. Jeg synes det er godt gjort bygge opp et bedrifts- og klesmerke rundt et så mangfoldig utvalg tema-assosiasjoner. Dessuten har de valgt en strategi som er aktuell i overskuelig fremtid. I dagens markeder er det meste uforutsigbart, markedsutviklingen er usikker hvis vi tenker i tradisjonelle termer. Stormberg har gjort det til et kjennetegn å vri utfordringer til mer innovasjon, og bruke kreativitet i sin markedskontakt. Det som ikke er så greit i forbrukssamfunnet er gjort om til samtaletemaer med kundene. Økt oppmerksomhet rundt velstand og konsum. Alle de negative nettverkseffektene som oppstår i atomverdenen, for å bruke Krokans uttrykk. I vår kommersialiserte forretningsverden er vanligvis ikke det fokusområder. Og som forbrukere liker vi å gjøre minst mulig, fordi det koster ekstra og ikke passer inn i forbruksfriheten vår. Det er rundt disse problemsakene  at Stormberg kommuniserer med sine kunder i de nye mediene på nett. De kommuniserer i nettverk som bare vokser, fordi de hele tiden har noe på hjerte, viktige saker som angår oss alle, enten vi er kunder eller ei. De har klart å knytte sin merkevare opp mot løsninger av noen av våre mest utfordrende problemer.  Miljø-, helse- og sosialpolitikk kan bare løses i fellesskap, hvor alle kan bidra med noe. Det gir grobunn for utvidet markedskontakt med et budskap som er mer enn å selge, men maner til egeninnsats, samarbeid for å skape positive nettverkseffekter, både på og utenfor nettet.

Utforming av nettbutikken.http://www.stormberg.com

Når jeg bedømmer nettbutikkens design, så er det etter ganske mange besøk der. Jeg har vært kunde ett års tid nå, og handlet fire-fem ganger.  Mitt inntrykk både visuelt og bruksmessig er en ryddig og oversiktlig ebutikk  hele veien. Landingssiden er sesongdefinert, som man kan vente. Nå i januar er det naturlig nok salget som dominerer. En forholdsvis fargesprakende førsteside med et bredt utvalg av produkter til sterkt nedsatte priser, preget første del av måneden.  Stormberg har ingen fast forside. Innholdet  varierer etter kampanjer, og de er det mange av. Konkurransen i bransjen er tøff. Det er mange måter å møte den på, og den mest umiddelbare er prisnedsettelse. De har kjørt priskampanjer kontinuerlig det siste året. Pristilbud er lette å kommunisere, og ofte en avgjørende konverteringsfaktor, både i forhold til kjøp og fortsatt interesse via abonnement på nyhetsbrev. Vanligvis er fargevalget dempet, i tråd med Stormberglogoen, som er  en fjelltopp i hvitt og to ulike blåtoner. Steinar Olsen har lang fartstid som Høyrepolitiker, kanskje er det noe av forklaringen. Selve fjelltoppen undrer meg noe, fordi Stormbergs allestedsnærværende motto om at «små turer er også store», ikke indikerer noen tindebestigere. På den annen side har Stormberg alltid hevdet at det er kundens opplevelse av tur og trening som teller. Da kan smått oppleves som stort.

Hva som er fast i forsideutformingen er header og footer, som  leder videre til en mengde sider med informasjon om bedriften generelt. Kundepolicy, rettigheter og plikter, deres samfunnsengasjement og informasjon til besøkende om at alle kunder pr definisjon deltar i deres støttearbeid. Det kommuniseres meget klart og tydelig i grei tekst, og om man vil, kan man her starte vandringen rundt i deres univers, som favner langt mer enn å selge klær. I det hele tatt er det mye tekst knyttet til butikken, og mye av den gjelder bedriften som brand, og er ikke spesielt for nettbutikken. Men de er som sagt flinke til å formidle sitt budskap og skape engasjement. Ebutikk er da også en salgskanal som er ressursbesparende, samtidig som den er et utmerket utgangspunkt for å starte kundesamtalen.

Fast innslag på alle sidene er footeren som er oppdatert med hensyn til siste utmerkelse i deres samfunnsengasjement. I 2016 blir det som vinner av  avstemning om mest bærekraftige varemerke. Bak ikonet vil man få en bred gjennomgang av bakgrunn for det kundeløfte Stormberg gir, og hvordan man som tilbyder og produsent har en moralsk forpliktelse til å eliminere eller redusere negative nettverkseffekter, formidlet av daglig leder personlig i en videotakketale fra YouTube. Gjennom hele nettbutikken understekes sammenhengen mellom vårt forbrukssamfunn og de uheldige nettverkseffektene det skaper, og hva bedriften bidrar med gjennom egne tiltak og invitasjon til kundesamarbeid for å avhjelpe.

E-poster til besvær?

Footeren er tredelt med oppfordring til å melde seg på nyhetsbrev på epost. E-poster sender de ut oftere enn andre nettbutikker, to til fire pr uke. Jeg har ikke vært noen hyppig kunde, så de sender tydeligvis samtlige eposter til samtlige abonnenter. De kjører priskampanjer på store deler av sortimentet kontinuerlig, i tillegg til sesongsalg. Jeg åpner de fleste av dem, nærmest for å følge med. Men lar meg sjelden friste til å handle. Men de gjør seg aktuelle, og holder seg langt fremme i bevisstheten. De har uten tvil bygget opp mye good will, og bruker den til å fremme sine forretningsinteresser. Kanskje blir det overdrevent av og til. Litt for mye pusherpreg, som ikke så lett lar seg kombinere med miljøhensyn, som er en sak de brenner for. Stormberg er en såkalt miljønøytral bedrift, som uten tvil har gjort mye for å redusere miljøskader både her hjemme og utenlands. Dermed ikke sagt at man bare kan kjøpe ukritisk. Underforstått mener de vel bare å komme med aktuelle tilbud, og regner med at kritiske og måteholdne kunder selv kan si stopp. Likevel tror jeg de hadde tjent på å senke frekvensen noe. Klesbransjen og bærekraftig fremtid er et ømtålig tema, som det går an å bomme på.

Del to av footeren er en generell bedriftspresentasjon med gjennomgang av deres forpliktende samfunnsengasjement, en utførlig presentasjon av kundeservice med fordeling av rettigheter og plikter. Dernest lenker til de viktigste sosiale medier, de er til stede på. De har lang fartstid i sosiale mediekanaler, som er strategiske kommunikasjonsvalg. Poenget er å være nær kunden, motta meninger og innspill for å bli en bedre utgave av seg selv. Til slutt er det en forsikring om at Stormberg er en trygg butikk å handle i. Kanskje en selvfølge gitt kjennskap og omdømme, men allikevel viktig for å understreke et seriøst inntrykk.

Nederst finner man alltid budskapet om at 1% av omsetningen uten moms, settes av til veldedighet. Dette har vært et langvarig løfte, som strekker ut en samarbeidende hånd til markedet. Ved å bli kunde blir man med på Stormbergs solidariske samfunnsoppdrag. Dette budskapet formidles i en særpreget og lett gjenkjennelig layout, og forsterker inntrykket av å være noe mer en salg av klær. Fargene i footeren er identiske med hva man finner i bedriftsmerket/logoen. De faste elementene på sidene står godt til øvrig presentasjon, og bidrar til å bekrefte merkeassosiasjonene.

Produktpresentasjonene er nøkterne og funksjonelle. Inntrykket man får, bekreftes når varene er ankommet og tatt i bruk. Både visuelt og i bruk oppfylles forventningene man har fått. Bakgrunnsfargen hele veien er hvit, noe som gir tydelig lesbarhet og kontrast. Det er ingen high end nisjebutikk for de få, men heller for de moderne, kresne og samfunnsbevisste mange. Til sammen synes jeg designet står i stil med merket. Teksten sier klart fra at miljøhensyn er viktig for utarbeidelse av nye kolleksjoner. Resirkulering og alternative materiale er også knyttet til produktkvalitet, ikke bare utvidede hensyn.

Brukervennlighet og kjøpsprosess.

Sentralt plassert er også presentasjonen av de mest populære og solgte plaggene for tiden, uansett kategori.  Dette kan tolkes som en type kundestyrt markedsføring. Kundens valg er suverent, og mange liker «mest populær» lister for å holde seg orientert og til inspirasjon ved egne valg. Hvis jeg logger meg inn via min kundekonto, får jeg dessuten opp en fotobjelke med plagg jeg har sett på i siste besøk. Det er noen ganger praktisk. Ofte bruker jeg litt tid på å bestemme meg for om og hva jeg skal velge. Da slipper jeg å lete meg frem  ved nytt besøk. Det er praktisk og tidsbesparende. Her har jeg også full tilgang til min kundehistorikk. Å ha en individuelt utformet side, som samtidig gir like god tilgang til øvrige tjenester, gir en følelse av å bli tatt vare på som kunde. Men det er bare kjøp foretatt fra kundekonto som gir disse registreringene.

Høyt oppe på alle sidene befinner hovedkategoriene produktene er inndelt i; dame, mann, barn 1-7, jente 8-14, gutt 8-14 og outlet.  Den siste har de fem første hovedkategoriene som underkategorier. Denne kategoribjelken er gjennomgående på alle sidene med produktpresentasjon. Inndelingen i underkategorier er både logisk og sammenhengende, så det er lett å klikke seg fremover. Antallet varier mellom hovedkategoriene. Flest er det under «Dame». Disse er ordnet hovedsakelig etter type plagg/produkt, med en tredjegradsinndeling hovedsakelig etter bruksområder. Man behøver ikke å lete lenge, hvis man er bevisst på hva man vil ha.  Imidlertid har de et omfattende sortiment. 13. januar fikk jeg opp i alt 1748 produkter fra databasen. Søketiden var 0,001 sekund. Det var fra førstesidesøk. Går man inn på underkategoriene, så kan det ta litt tid å få frem alt som befinner seg der, hvis søket er omfattende. Det vil si at skjermbilde kan være litt «hoppende» etter  hvert som produkt hentes frem. Litt irriterende av og til. Men det er en mulighet for å avgrense søk med hensyn til størrelse, funksjonalitet og farge. Tur- og sportsplagg er teknisk kompliserte produkter med vekt på ulik funksjonalitet etter hva de skal brukes til; isolerende, fukttransporterende osv.. Her kan man finstemme sine valg, og redusere antallet man får opp betraktelig. Da slipper man «hoppingen». Det finnes også en prisskala som dekker hele prisintervallet, hvor man kan innsnevre utvalget fra begge ender. Samtlige farger i bruk er listet opp, og her kan man velge favorittene.

Brukervennlighet er knyttet til både kjøp og informasjonssøk. Det kan være i ymse sammenhenger som generell oversikt, at man er på jakt etter noe spesielt eller nysgjerrighet. Søkefunksjonen er plassert høyt oppe på hver side, og den fungerer bra. Er jeg på jakt etter noe spesifikt, lander jeg på riktig side med en gang, og kan med omvendt piltast bla meg tilbake igjen, eller nedover i sortimentet via kategorivalgene. Det går relativt fort å finne frem. Derfor innbyr butikken også til bruk i slike sammenhenger. Den er lett å orientere seg i. Ytterligere informasjon kunne kanskje være i forhold til forhandlere som fører Stormbergprodukter. Det kunne vært oppgitt hvor de ellers er å finne, for eksempel XXL. Da tenker jeg også ned på detaljnivå, hvilke undermerker som føres hos forhandlerne. Kanskje de ikke ønsker det av konkurransehensyn, selv om cooptation er utbredt i nettsammenheng.

Tilhørende hovedkategoriene til høyre finnes to valg «Til inspirasjon» og en stolpe for nyheter, bestselgere, tilbehør og outlet. Inspirasjonsseksjonen formidler nyttige tips til turer, plaggbruk osv tilpasset den enkelte kategori. Det er en lett og ledig tone som ivaretar norske/nordiske turtradisjoner ved å inspirere til riktig bruk, variasjon og fange opp det man synes er viktig og riktig i tidsånden. Det er et ganske stort avsnitt hvor Stormberg kan berike med sin turfilosofi, som de setter inn i en større sammenheng. Turer, sport og fritid er viktig og skaper nettverkseffekter både for kunden og fellesskapet. Innholdet er mye hva man ellers finner på bloggen. Stormberg vil gjerne ha frem denne siden ved merket også, og ikke fremstå som en fremtidspessimist. Troen på at alle store og små bidrag kan lede oss i riktig retning. Her får man også et klart inntrykk av hvordan man tenker i forhold til flerbruk. En tight er laget for å passe til ulike typer bruk, joggeturer, spaserturer, skiturer og som fritidsplagg. Man finner lite eller ingen spesialkonstruerte produkter for utpreget konkurransebruk. De skal være funksjonelle i mange sammenhenger. Toppidrett og elitemosjon er ikke hva man engasjerer seg for. Indirekte påvirker det brukervennligheten fordi det fremkaller assosiasjoner og følelser som er knyttet til informasjon og kjøpsatferd. Ønsker man flere opplysninger enn fast tekst, finnes det på alle hverdager en bra chatte-tjeneste, som kan bistå med råd og dåd. Dessuten er både epost og sosiale medier med Facebook i spissen brukt som informasjonskanaler. De  rydder raskt opp hvis noe ikke fungerer som det skal, for eksempel at rabattkoder ikke registreres, og de har lang åpningstid.

Stormberg oppfordrer alle kunder til å gi sin bedømming av produktene de kjøper, på en stjerneskala fra 0 til 5. Helst med egen tekst ved siden av. Det er en viktig markedsføring fordi kundenes mening alltid er viktigst. Anbefalinger og begeistrede anmeldelser er en viktig veileder både kunder i mellom, og til bedriften, som lettere kan analysere kolleksjoner og forberede nye. Som sagt er de flinke til å slippe markedet til i sin kommunikasjon, vel vitende om at kundens egne valg med egne begrunnelser er mye bedre reklame enn bedriftens. Det understrekes også under vignettene «bestselgere».  «Nyheter» formidler innholdet i siste kolleksjon. Viktig for de som vil følge med på hvor merket befinner seg i motebildet. Outlet-delen er også gjenganger for å understreke prisbevissthet. Ofte kan hele butikken ha preg av outlet, fordi nedprising kommuniseres meget tett. Jevnt over er det veiledende informasjon, som ofte blir vektlagt ved kjøpsvalg. Hvem vil ikke gjøre et godt kjøp?

Å handle klær og skotøy på nett er et sjansespill når det gjelder å finne riktig størrelse. For meg har størrelses-guiden fungert bra. Etter hvert lærer man å bruke den. Bytte- og returordningene i den forbindelse er bra. Man kan også bytte i nærmeste Stormbergbutikk, men ikke hos noen forhandler. De operer med svært mange størrelser, som kan være litt forvirrende, særlig første gang. Her må man bare lære av erfaring.

Avslutningen av kjøp er delt inn i fire steg, alle formidlet i samme skjermbilde. 1. Oppsummering av handlekurven i form av produkt, pris, antall, rabatt og totalbeløp, og med en siste påminnelse om noe er glemt, og mulighet for å gå tilbake. Praktisk hvis man har en lang handleliste. Her er også siste angremulighet for sletting eller tillegg. 2. Oppsummering av kundepersonalia og leveringsadresse. Den kan også finnes på telefonsøk, i de tilfeller noen andre skal ha forsendelsen, ved gaver og lignende. Lettvint og praktisk. I trinn 3 får man flere valg med hensyn til forsendelse og hentested. Selv har jeg tre hovedalternativer. Hente i Stormbergbutikk i Storgata, hente på utleveringssted i regi av Posten med tre valg og i regi av PostNord Mypack også med tre alternativer. Alle kostnadsfrie. Det er mange valg, og man kan velge det nærmeste for anledningen.  I steg 4 er det valg av betalingsmåte med tilgang på epostfaktura, kredittkort, Vipps og PayPal. Alle sikre og trygge betalingstjenester. Alle opplysninger og valg ved bestilling bli bekreftet pr epost. Stormberg holder også hva de lover i forhold til forsendelsestid, fra 1-3 virkedager. Alle forsendelser er sporbare, også returordningen.

I sum synes jeg Stormberg er en nettbutikk med høy brukervennlighet. Den er praktisk og funksjonell. Grei å finne frem i og med mye relevant informasjon, også til ettertanke. Friluftsliv handler om å komme sammen og skape variasjon i livet sitt. Bredden og dybden i sortimentet er avpasset kundegruppene. Er man en gjennomsnittsmosjonist, er det dekkende.

Jeg har valgt å se bruker-opplevelse og kjøpsprosessen under ett. Det har sammenheng med hvordan jeg bruker nettbutikken, takket være rikelig mengde eposter, blant annet. Stormberg legger vekt på aktualitet. Det tar ikke mange minuttene å orientere seg. Alltid er sidene som skaper første inntrykk, fylt med bilder av flere forskjellige produkter. Utvalg og sammensetning er veldig sesongriktig, også med hensyn til pris. Stormberg får flere faktorer og egenskaper til å spille på lag, og skaper interesse og vekker nysgjerrighet og behov for videre lesing hos besøker. Nå kan de opprettholde et konsistent inntrykk fordi de bare forhandler sitt eget merke. Gitt bedriftens ressurser og størrelse har de lagt ned mye arbeid frem til dagens utgave, og har ganske sikkert en nettbutikk som er i internasjonal toppklasse. Nettbutikken er et utmerket utgangspunkt for kundeinvolvering og mersalg. Også fordi merket har så mye på hjertet, og appellerer til både fornuft og følelser.

Synlighet. 

Synlighet definerer hvor langt opp på resultatlisten bedriften kommer ved bruk av søkemotor i nettleser.  Både Google, Bing og Yahoo hadde Stormberg som suveren vinner på søkeordet «turtøy». De første resultatene var annonser. Men også utenfor annonsesvarene kom Stormberg først med en mengde resultater. Det er vel helt som forventet, såpass etablert som merkenavnet er. Også på organisk søk dukket det frem en mengde resultater, både Stormberg.com og Stormberg.no. Atskillig flere på .com, men i hvert fall resultatene på første siden refererte til min casebedrift. Nettbutikken tronet øverst i resultatlisten. Det sier mye om hvordan den er rangert internt hos nettlesertilbyderne. Kvalitet og relevans fra først til sist. Dessuten seriøs, sikker og pålitelig. Selvsagt godt hjulpet av deres omfattende tilstedeværelse på sosiale medier og hjemmesider som er nøye vevd i hverandre. Oppmerksomheten skapes fra mange kanter fordi det er mange veier inn til nettbutikken via lenker mellom øvrige nettsteder, de befinner seg på. Det skaper trafikk og relevans, som Google og andre belønner i sine rangeringer av nettsider.

Hastighet og teknologi.

Søk og vandring mellom de mange nettsidene går kjapt og ute problemer. Nå har ikke jeg vært innom på langt nær alle sidene. De teller vel flere tusen i antall, og det ville ta betydelig tid å komme igjennom alt. Jeg vet ikke hvem som leverer deres ulike løsninger. Antakelig er det et samarbeid med utenforstående eksperter og bedriftens ledelse. Hastighet og teknologi bestemmer tilgjengelighet, som er livsviktig for en nettbutikk, særlig når man er markedsledende. For denne butikken gjelder det å forsvare lederposisjon, ikke klatre i hierarkiet. Deres interne søktjeneste  er bra, med mange søkeord.

Stormberg-trygghet, kundetilfredshet og markedskommunikasjon.  

Trygghet inngir tillit. Som kunde føler man seg vel ivaretatt med oppfølging av de garantier og beskyttelse man har i følge norsk lov. For det første har de en fyldig og oversiktlig side med gjennomgang av sikkerhet, garantier og rettigheter. Ved forespørsel kan man henvende seg på chat, epost, telefon eller Facebook. De er raske med å svare. Ved bytte kan man gjøre det i nærmeste Stormbergbutikk, hvis det er enklere enn å gå via bytteportalene deres. De gir 100 dagers byttefrist, og 2 års reklamasjonsrett ved produksjonsfeil. Som kunde og forbruker føler man seg ivaretatt.

Betalingsløsningen er levert av NetAxept, og regnes som meget betryggende. Dessuten er layout på siden med avslutning av kjøpet meget oversiktlig med mange valgmuligheter. Grei, oversiktlig og lettforståelig.

Som kunde og besøkende har jeg alltid følt mine interesser ivaretatt. Servicenivået er stabilt høyt, og produktene jeg har kjøpt, har innfridd til nå. Man kan trygt si at nettbutikken formidler vennlighet og omtanke. Den ivaretar mine primære behov; nytt fritids-/sportstøy til en meget bra pris og  i bra kvalitet. Det gir en god handleopplevelse, som er rask og enkel takket være all manøvrerbarheten på og mellom sidene, og i forhold til databasesøk. Dette er de viktigste forventningene som en kunde ønsker innfridd. Produktene oppleves som relevante for oss jevne turgåere og mosjonister. Det synes jeg også fremgår i deres kundekommunikasjon med vekt på den god, norsk turtradisjon, som er mangfoldig. Men hvor det er opp til kunden å bestemme nivået selv. Turglede, turtips er faste kategorier i bloggene. De formidler sosial og enkel hverdagsglede. Turliv er sunt både for kropp og sjel og samfunnet for øvrig. Det er viktig at noen kommuniserer et slikt ambisjonsnivå også, skaper en lavere terskel for å få flere med på permanent basis. De får mange positive tilbakemeldinger også fra offentlige myndigheter, politikere og alle samarbeidspartnerne hjemme og ute. Via Instagram strømmer det på med kundefotos av turopplevelser, som også deles med Facebook, og videre utover i kundenettverkene.

Deres markedskommunikasjon er særegen på flere måter. Kunden tas med på råd med direkte kommunikasjon på chat i ebutikken. Dessuten er man oppfordret til å legge igjen rating og evaluering på produktsidene. For vurdering til neste kolleksjon og som råd til nye kunder. Det er meget relevant informasjon for de fleste, og er sikkert med på å skape bestselgere, og forberede markedstilpasningen fremover. Sett med typiske Stormbergøyne er det med på å redusere mengden avlagte og forkastede plagg, mindre avfall. Selv om restbeholdningen gis bort. Det er samtidig både god samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Ingenting skal kastes, men resirkuleres og benyttes i en eller annen sammenheng. Ressursoptimeringen er en del av merkevaren deres, og her inviteres kundene til å bli med i en rekke tiltak, panteordninger, alternative råstoffer, resirkulering mm.. På den måten er det lettere å føle mange ekstra tiknytninger til merket. Det fremstår som samfunnsbevisst, hele tiden på jakt etter bedre løsninger, som angår flere enn dem selv. Nytenking er svært relevant i Stormbergs verden. Den inspirer også andre. De ligger godt an for cooptation. Samarbeid og konkurranse skaper bedre resultater og sprer effektene til mange flere. Ledelsen har flere ganger invitert flere i sine omgivelser til samarbeid, også konkurrentene. Fremtiden ligger til rette for det. Digital kommunikasjon og fordelene den skaper, vil åpne opp for nye nettverkseffekter på og utenfor nett. Det vil også gi grunnlag for økende inntekter (increasing returns). På den måten skaper også renomme og omtale en rekke nye leads, fordi all kundekommunikasjonen trekker til seg nye potensialer.

Stormberg er et innovativt merke, og våger å være pådriver innenfor sine engasjementsområder. De er ikke redde for å si i fra, og ta konsekvensene av å være kontroversielle. De inviterer kundene til å presse på for å få fortgang i tilsvarende tiltak ellers i næringslivet. Også offentlige organer må tåle press, selv om en del av dem også er blitt nære samarbeidspartnere. Stormberg besitter og formidler mye sosial entreprenørskapskompetanse, og inspirer også kundene til å følge på med mer ansvar og omsorg. Stormberg har med all sin kundekommunikasjon, som i dag styres vis internett, begynt å bli et stadig mer samskapt merke. Det vil si at kundene får mer direkte innflytelse på produktstrategien og merkebruk. Jeg spår at kundeinvolveringen vil øke i fremtiden. Det vil være i tråd med deres kundepolitikk. Mer makt til markedet, som Stormberg har vært en viktig brikke i å dra i gang i retning av utvidet samfunnsansvar. Mange av de opplevelsene, inntrykkene og følelsene som knytter seg til merket, kommer til å bli utviklet i et stadig tettere samarbeid med mer bevisste og engasjerte kunder. Vår levestandard og forbruk er under sterkt press. Alle godene roper på radikale endringer og omfordeling. Det er fremtidens viktigste innovasjonsområder, som alle må ta ansvar for. Mye av kommunikasjonen og merketilliten bygges rundt dette. Det er et lagarbeid, der merkeeier og kunder sammen har et stort ansvar. I fremtiden blir internett fellesarenaene for samarbeidet. Det blir med et positivt fortegn, tror jeg. De er representert i alle viktige kanaler. De startet opp på Facebook og er nå spredt på en rekke medier fordi kundene kommer fra brede samfunnsgrupper og segmenter. I 2015 startet de opp på SnapChat, for å nå flere yngre forbrukere. I sum er det veldig mange positive adjektiver jeg kan sette foran Stormbergnavnet. De mest relevante er knyttet til ansvarlighet og seriøsitet, fordi det forutsetter konsekvensanalyse på et dypere plan. Ikke alle har kommet like langt. Det skiller bedriften ut på en svært sympatisk og fordelaktig måte. De har utviklet et unikt sammensatt budskap, som er veldig relevant langt inn i fremtiden. De oppdrar og utfordrer både seg selv og kundene. Det er en åpen kommunikasjonsprosess på mange plan, der alle har rett til å delta, også med divergerende meninger. Men grensen for ytringer går verdiforståelsen deres. Rasisme tolereres ikke. Men ellers er det høyt under taket. Inntrykket man etter hvert sitter igjen med er tilfredshet og tillit til merkevaren. Det er ingen sleip gjeng som gjør en markedsgimmick av samfunns- og miljøutfordringer. Selv om epostene er vel hyppige. Men det bare avspeiler hvor sterk konkurransen er, ikke minst på nett. Alternativene er aldri langt unna. Da må man være tett på kundene, ellers forsvinner de fort.

Kommunikasjonsstrategi og konsept.

Stormberg er i dag veletablert, kjent og anerkjent. Det er mange grunner til det. De startet opp på et gunstig tidspunkt med sterk velstandsøkning og økende fokus på de negative effektene av den. Velstand fører gjerne med seg mentalitetsendringer, nye tenkemåter og nye behov og krav, samt en utrolig markedsvekst. Klesbransjen ble et hett tema på godt og vondt. Klær ble en forbruksvare nesten på linje med dagligvarer. Overflod for kundene og fattigdom for første leddet, produksjonsarbeiderne i Asia. Sport og fritid ble viktige sysler for mye større grupper. Vi begynte å forstå individuell og samfunnsmessig verdi av helsetiltak. Det er ikke bare et offentlig anliggende, men et ansvar som angår alle og enhver. Det er innenfor denne samfunnskonteksten at Stormberg startet. Sterk behovsvekst gav rom for en merkeoppblomstring uten like innenfor fritidsplaggmarkedet. En mengde nye tilbydere kom til, og gamle gjenoppfant seg selv med ny profil. De hadde ofte bare en tradisjonell agenda med vekst i salg og fortjeneste basert på en selvsentrert livsstil hos kundene. Materiell vekst produserer forurensing og søppel. Velstand kan synliggjøre grupper som er lite integrert, ikke alle klarer å henge med og nyte godt av godene. Her er det mange områder å betjene samtidig, for de som forstår sammenhenger og vil se behov i en større sammenheng. En økende opinion stiller næringslivet til ansvar. Men det har vært en nølende tilnærming, med noen unntak.

Det er i dette vakumet at Stormberg har etablert seg i hodet på folk. Ikke mange har kompetanse og ork til å etablere en kommersiell bedrift med mange selvpålagte begrensninger, og så skape en suksess som er forbilledlig, også internasjonalt. Moderne markedsføring drives i dag innenfor rammer av bredere samfunnskontakt. Interessentene er mange. For Stormberg blir dette særlig tydelig fordi de har en litt annen målstruktur hvor lønnsomhet settes inn i videre sammenhenger. De har mye å kommunisere til sine mange interessenter, som i deres tilfelle er mer og flere enn bare kunder. De har mange kontaktflater ut mot publikum. Både saksområder og hverdagsutfordringer, som engasjerer og gir opphav til en strøm av dialoger fra nettbutikk og over i sosiale medier og blogger. For  Stormberg er dette en strategisk satsing, og de har hengt med siden disse plattformene begynnelse. Med så lang erfaring og akkumulert kompetanse er det også relativt lett å ta i bruk nye nettjenester, når de er tilgjengelige. Deres interessenter har gruppetilhørighet mange steder, og også som privatpersoner kan de føle seg tiltrukket av bedriften og dens omdømme. Kommunikasjonen deres kan føres i dialoger over mange emner, ikke bare i forhold til de produktene de selger. På den annen side er produktene bærere av deres visjon og samfunnsoppdrag; «å gjøre verden til et litt bedre sted» og det nærmere «små turer er også store». Svært mye av kommunikasjonen dreier seg rundt produktene, og er tilbakemeldinger fra stort sett begeistrede kunder. Men de negative slipper også til, noen ganger får de stå uimotsagt. Nettbutikken er sentrum for kundekontakten. Det er i butikkene at man blir kunde. De støtter hverandre gjensidig. Men i dag er det antakelig nettbutikken  som har størst omsetning, både fordi den er nærmere kundene og i samme kanal som marketingmediene, internett. Allikevel fortsetter de sin ekspansjon med fysiske butikker, og har nå passert femti utsalg. Det betyr at markedet deres fortsatt vokser. Men gitt deres engasjement for å redusere bruk av naturressurser, kan vi forvente en gradvis overgang til ehandel. Det passer også sammen med kommunikasjonsstrategien, som nå bare er fra nett.

Grunnlegger, eier og daglig leder er samme person. Han har samlet rundt seg et tett team av likesinnede. Det har også lettet oppgaven med å strømlinjeforme bedriften. Det er mennesker med dobbeltroller i forhold til næringsliv og politikk. De har  uhyre brede nettverk, og er drevne kommunikatører. Kommunikasjonsstrategien er etter hvert helt flyttet over til nett, hvor alle relevante kanaler tas i bruk. Facebook og blogg er viktigst. Facebook har en rekke tekniske utvidelsesmuligheter, som gir muligheter for mer tilpasset og egendefinerte strategier. Bloggen er et suverent egenstyrt verktøy som de kan invitere gjestebloggere til. Som sosiale entreprenører har de kan de bruke sine samarbeidspartnere til å forsterke og utdype deler av budskapet de formidler. Her er det også rom for å markere klare standpunkter og holdninger i dagsaktuelle saker fra ledelsens side. Samt refleksjoner om fremtidig strategi og planer. De publiserer gjerne et innlegg pr uke. Det gir aktualitet her og nå og i perspektiv. De vil alltid være å finne nærmest kunden for å dele kompetanse. Poenget med alle debattene er ikke å bli enige om alt, men å bryte meninger for å få mer klarhet og bedre beslutningsgrunnlag.

Med markerte meninger i mange samfunnsstridsmål har de også noen motstandere som vet å si ifra. Ikke alle kunder er enige med dem heller. Nylige eksempler er flyktningetilstrømningen fra Syria og ulvestriden, som fortsatt pågår. Disse sakene er kommentert og debattert på bloggene, og videre i sosiale medier, særlig Facebook. Det har vært noen friske diskusjoner og ytringer. Stormbergmerket tiltrekker seg oppmerksomhet og forbindes med holdningsskapende kommunikasjon, så vel som praktisk politikk og hverdagsinformasjon. De bygger et renomme som er i tråd med kjerneverdiene sine, og blir troverdig på en helt annen måte enn hva vanlig reklame kunne ha bidratt til. Løfter skal alltid følges av handling. Det forventer publikum. Med det følger nye kommunikasjonstemaer, som gir en strøm av nyttig og tidsriktig kommunikasjon. De formidler holdninger om mot til å innta kontroversielle standpunkter, men som også kan gi tap av kunder. Det flytter seg over til produktene som kanskje blir litt mer enn bare klær. Internett er i dag deres eneste markedsføringskanal. Deres markedsbudskap inngir mye mer tillit enn tradisjonell marketing, fordi det ligger så mange synlige tiltak bak. Det er rikdom i både ord og handling som understreker mot og prinsipper. Derfor er de også prisbelønte og verdsatt langt utenfor landets grenser. Stormberg er derfor et utmerket og utpreget nettmerke. Med selvpålagte forpliktelser og i kundesamarbeid har de klart å bygget mye av sitt nåværende renomme via sin innovative og personlige markedsføring på nett. De kan stå som målestokk på troverdig og relevant markedskommunikasjon med integrasjon i alle ledd i og utenfor bedriften.

Overkommuniserer de?

Jeg tror ikke det. Ikke så lenge det de sier føles relevant og treffer følelser hos veldig mange. Men etter hvert vil de få større konkurranse innenfor sin spisskompetanse. Næringslivet må følge opp med mer innsats i forhold til marked og omgivelser for øvrig. Stormberg kan vise vei. Kanskje det ligger til rette for mange cooptative løsninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *